bart10-e1464188047990

Hur många “om” beror beteendet på?

I hundvärlden har man koll på vad hunden man köper har för behov rent rasmässigt, och oftast stämmer det med individen. Om inte hundägaren själv har koll på detta så kommer det bli problem med hunden och en tränare kan då upplysa om saken samt ge förslag på ändringar i hundens vardag för att hundlivet ska fungera bra för både hund och matte/husse.

I hästvärlden kan du däremot köpa en häst som avlats i åtskilliga generationer för att jobba långa dagar i sträck med både huvud och kropp, och så sätter du en sådan häst i en box och en rasthage och ett understimulerande jobb på hobbynivå några få gånger i veckan. Om du då får problem i form av beteendestörningar så är det plötsligt hästen som ska “ridas till”, istället för att man ser över helhetsbilden.
Foderstat, om hästen står uppstallad och i så fall hur många timmar i boxen, om hästen går på lösdrift, om hästen går ensam, med en kompis eller i en väl sammansatt flock, om hästen går med andra stökiga individer, om hästen går i en paddock eller i kuperad hage, om hästen är i tävlingskondition men plötsligt blivit hobbyhäst, om hästen varit sysslolös i fem år och precis börjat tränas igen, om hästen enbart tränas i ridhus, om hästen bytt ägare och därmed bytt allt – ryttare, foder, vardagsmiljö, träningsunderlag och upplägg, om, om, om….

Varje beteende hästen uppvisar är kommunikation. Hästen berättar hela tiden saker för oss, om hur han mår och vad han har för behov. Men vi kan inte ta ett beteende ur helheten, om vi ska lösa ett problem behöver vi alltid se till hela bilden.
Genom aveln har man förstärkt vissa beteenden i olika raser och dessa beteenden behöver tillgodoses på ett eller annat sätt för att individen ska vara tillfreds. Generellt för alla hästar är dock att de har ett mycket stort rörelsebehov, som inte kan tillgodoses enbart genom träning förutom möjligen om hästen är i arbete många timmar om dagen som t.ex. patrullerande poliser, rancharbete eller distansträning. Hästar behöver stora ytor att röra sig på fritt så stor del av dygnet som möjligt, i kombination med så få timmar av påtvingad stillhet som möjligt (box/uppbunden). Träningen behöver inriktas för att stimulera hästen både psykiskt och fysiskt, växelvis eller kombinerat.
Därtill har din häst sina egna personliga intressen som du behöver upptäcka. Din islandshäst kanske älskar att hoppa, din arab kanske vill bli körd, din quarter kanske uppskattar dressyrrörelser, ditt halvblod kanske vill träna boskapsgrenar? För trots avelsarbetet är det inte alls säkert att hästen finner mental tillfredsställelse i det han är bäst lämpad för rent fysiskt. Om hästen inte trivs mentalt med träningen (både inriktning och metoder spelar roll) så kommer han att bli stressad i träningen. Stressen kommer att gå utåt eller inåt och leda till direkta eller indirekta problem både i form av beteenden och skador.

Nästa gång du får problem med din häst, fråga dig inte “Hur får jag hästen att lyda?” eller “Vilken metod kan lösa problembeteendet?”.
Fråga istället “Varför känner min häst såhär?” och “Vad behöver jag ändra i min hästhållning för att hästen ska trivas?”

Tags: No tags

8 Responses

Add a Comment

You must be logged in to post a comment