c

Hästar som förekommer sin ryttare

Du rider på ridbanan och tränar galoppfattningar. Du fattar galopp vid C, bryter av till trav vid B, fattar ny galopp vid A, bryter av vid E… Redan efter ett par varv börjar din häst förekomma både dina fattningar och dina avsaktningar. Det är vanligt att du som ryttare blir irriterade över detta – någon har lärt dig att hästen inte ska förekomma sin ryttare utan invänta signal.

Ur hästens perspektiv har han dock uppträtt helt korrekt. Han har varit lyhörd och uppfattat att du vill att ni ska byta gångart på ett givet ställe och han utför uppgiften. För medan människan har byggt upp ett ridsystem som kretsar kring tekniska kommandon som ryttaren ger hästen och som hästen ska svara på, så handlar allting i hästens värld om kommunikation. Din signal, i det här fallet din galoppskänkel, tillhör kommunikationen men den står inte ensam. Hästen uppfattar din tanke, energi, planering osv, och han uppfattar givetvis även sammanhanget. Hästen uppfattar inte bara att du vill ha galopp, utan han uppfattar att du vill ha galopp på just den platsen. Inte nödvändigtvis exakt vid bokstaven, men däromkring. Han sätter det även i följd; att efter galoppfattningen kommer snart en avsaktning, och efter varje avsaktning kommer snart en ny fattning. Hela övningen med fattningar och avsaktningar, på angivna ställen i just den miljö där ni befinner er, blir ett sammanhang som hästen snabbt lär sig känna igen. När hästen lärt sig ett sammanhang, vill han vara medskapare. Han vill utföra det tillsammans med dig, så snart han vet vad ni ska göra. I hästens värld är det inte naturligt att en individ måste säga åt den andre vad den ska göra hela tiden, utan varje individ tar eget ansvar för att hjälpa till, såvida man inte misstycker i sammanhanget. Tycker man lika om ett sammanhang, så behövs inga order.

Att korrigera en häst som förekommer sin ryttare skapar därför bara förvirring hos hästen. Varför hindra hästen från att samarbeta? Det är långt mer givande att träna tillsammans med hästen, på ett sätt som tar tillvara på hästens vilja att ta eget ansvar och inte hela tiden behöva invänta signaler från ryttaren. Lägg upp träningen så att du uppmuntrar hästen att bli delaktig och medskapare i sammanhanget. Det kommer inte innebära att han slutar lyssna på dig, tvärtom är det nu ni kan få riktigt givande pass där ni kan inspirera varandra och utvecklas mycket mer genom bådas lyhördhet för varandra.

Tags: No tags

4 Responses

Add a Comment

You must be logged in to post a comment