ONLINESKOLANS MEDLEMSPORTAL

LINA ZACHAS ADVENTSKALENDER 2018

Kalendern

SJÄLVBÄRIGHETSPROGRAMMET DEL 1

Klassrummet
Facebook Grupp 1 SBP
Facebook Grupp 2 SBP

POSITIV LASTTRÄNING

Klassrummet
Facebook Grupp 5 PL
Facebook Grupp 4 PL
Facebook Grupp 3 PL
Facebook Grupp 1+2 PL

INTRODUKTIONSKURS I TRICKTRÄNING

Klassrummet
Facebook Grupp 10-11 IT
Facebook Grupp 9 IT

FORTSÄTTNINGSKURS I TRICKTRÄNING

Klassrummet
Facebook Grupp 6 FT
Facebook Grupp 5 FT
Facebook Grupp 1-4 FT

SPANSK SKRITT

Klassrummet

HÖJ DIN SJÄLVKÄNSLA

Klassrummet