s-jeni4

Vadå “kommunicera autentiskt” – vad innebär det?

Att sätta sig in i olika filosofier och träningsläror är inte det lättaste i en tid då det bara ploppar upp fler alternativ. Det är en djungel numera där var och varannan tränare har sitt eget koncept. På ett sätt kanske det var lättare förr, när en tränares koncept och system inte hade något direkt namn utan bara var knutet till tränarens person. Gillar man “Svea Svenssons” sätt att tänka kring hästar och träning så tränar man för henne. Enkelt.
Men, även om det alltid funnits tränare som stuckit ut från mängden med kreativa upplägg så har det ändå funnits en grundstruktur som varit densamma. Man har tränat dressyr med ett visst tänk, hoppning med ett visst tänk, osv. Så är det inte idag. Det finns numera inget givet “så här tränar du en häst, det här sättet är det enda som fungerar”, för människan har forskat vidare, provat nya saker, studerat hästen med nya infallsvinklar och därtill har vi mängder med nya önskemål om vad vi vill ha hästen till.
När hästen förlorade sin givna roll som färdmedel, jordbruksmaskin och stridsvapen fick han istället en given roll som sportredskap. Men tiderna fortsätter att förändras och numera finns ingen given roll för hästen i ditt liv. Det står dig fritt att välja vad just din anledning till ditt hästinnehav ska bottna i. Du behöver inte ens rida eller köra hästen, hästen kan fylla så många fler syften både för din skull och för sin egen.
Med fler alternativ på inriktningar kommer förstås även fler sätt att tänka kring hästhantering och träning. Natural Horsemanship fungerade länge som någon sorts paraplynamn för de sätt som skilde sig från det traditionella tänket, det som inte har något namn men som utgör norm för ridinstruktörsutbildningar, ridskolor etc. Än idag lever villfarelsen kvar att allt som uppfattas som alternativt är baserat på NH. Men grundfilosofin i NH utgår från ett hierarkiskt tänkande, att människan ska vara ledare över hästen och hästen ska visa underkastelse, samt att man tränar med ett ökande obehag tills hästen ger efter och då får eftergift.
Vid sidan om NH växer olika former av belöningsbaserad frihetsdressyr, där man utgår från t.ex klickerträning och inte ser relationen med hästen ur ett hierarkiskt perspektiv. Förvirrande nog går även många NH-tränare ut med att de tränar frihetsdressyr, så det finns många olika sätt att träna frihetsdressyr på.

Min resa
Mitt hästliv har alltid baserats på relationen till hästen. Jag växte upp i en familj där vi alla hade varsin häst. Vi red ut i skogen tillsammans och upplevde naturen med hästarna. De var våra vänner. Det blev konstigt när dressyrtränarna förespråkade våld och tvång, så efter en tid gick jag från “det där vanliga” till NH, för jag trodde det skulle fördjupa kontakten och öka min förståelse. Jag plöjde böcker, filmer och gick på kurser, och jag trodde på det som lärdes ut; att den här filosofin var naturlig, att det var såhär hästarna kommunicerade med varandra. Men med tiden insåg jag att det de amerikanska tränarna sa, och det jag upplevde i praktiken med hästarna, var två helt olika bilder. Så jag lämnade NHn och följde hästarna.

Många följer NH för det överensstämmer med det de upplever som sant och riktigt. Jag säger inte att deras upplevelse är fel. En upplevelse kan aldrig vara fel, den är ju subjektiv. Jag förklarar bara mina upplevelser, vad jag kommit fram till, vad som känts sant och riktigt för mig.
Vi är många som lämnat diverse läror vi inte tror på och upplever att vi följer hästarna, men vi har givetvis funnit olika saker, för vi är olika människor. Därav uppkomsten av alla olika träningsläror. En del har snarlika namn men skiljer sig ändå åt, en del har olika namn men hade egentligen kunnat vara samma om grundarna gått ihop.

Autentisk Hästkommunikation™
Under flera år hade jag inget specifikt namn på det jag kommit fram till.  Jag marknadsförde det som hästkommunikation eftersom “alla andra” utgick från horsemanship, men när fler började anamma det för att marknadsföra NH och liknande inriktningar kände jag att jag behövde ett eget namn på det jag gjorde. Så för några år sedan satte jag ett namn på mitt koncept. Jag gick igenom mängder med namn, många av dem var redan upptagna, andra beskrev bara delar av det jag stod för.
Autentisk Hästkommunikation™, är vad det blev, för det uttrycker helheten.
Men även om det är ett bra namn, behöver det ändå förklaras.

  • Autentisk Hästkommunikation™ utgår från att hästflocken är det optimala samarbetet – inte en plattform för ständig inbördes konkurrens.
  • Hästar och människor söker tillitsbaserade relationer. Därför bör relationen alltid sättas före träningen. Relationen är basen, träningen är de aktiviteter vi gör tillsammans.
  • Hästar och människor är i grunden autentiska. Samhällets prägling har gjort att de flesta människor lämnat sin autentiska kärna, och genom våra konstlade beteenden tränar vi hästen till att göra detsamma, med resultatet att hästen beter sig obalanserat, har svårt att fungera med andra hästar, stänger av, endast svarar med inlärda beteenden, osv.
  • Hästen hjälper oss i vår personliga utveckling. Genom att öka vår känsla, sensibilitet, närvaro i nuet, kroppskännedom etc kommer vi närmare hästen i och med att vi agerar autentiskt. I det autentiska finns en grundton för allt levande, en kontaktyta hjärta till hjärta, känsla till känsla.
  • Hästen är en tänkande, kännande individ med egna intressen. Jag vill inte utnyttja hästen för mina egna egoistiska syften. I allt vi gör, är det Vi som är det centrala, inte Jag. Det finns ingen mening i att träna på något som bara jag vill, eller som bara hästen vill. Vad har vi för gemensamma intressen, ambitioner, önskningar om vad livet ska innehålla?
  • Om det autentiska är grunden, spelar det inte så stor roll vad vi utövar för aktivitet. I allt du vill göra tillsammans med hästen, finns det en fysisk balans att finna som ger hållbarhet och kvalitét, en autentisk kontakt att bygga på. Att vara autentisk handlar inte om att sitta i hagen och meditera hela dagen, utan att ta med sig det autentiska varandet in i allt görande.
  • I samarbetet blir 1+1 så oändligt mycket mer än 2. Om jag som människa ska styra och bestämma all träning, kommer hästen bara bli så bra som jag är. Om jag istället skapar träningen tillsammans med hästen, kommer vi båda två att växa genom varandras input och kreativitet. Tillsammans kan vi skapa sådant ingen av oss kunde från början!
 

Vad innebär det att kommunicera autentiskt?
Det finns många som grundar sin lära i samarbete, lekfullhet, belöning osv. Autentisk Hästkommunikation™ utmärker sig genom att inte enbart vara en träningslära, utan utgå från kommunikation och relation. Det innebär att jag i första hand inte vill träna hästen och lära honom saker på kommando. Det kommer i andra hand. I första hand vill jag ha en relation baserad på den autentiska kommunikationen; vem jag verkligen är och vem hästen verkligen är, när vi inte presterar. Vad är grunden i vår “flock”? Vilka insikter kan jag bidra med som får hästen att växa? Vilka insikter bidrar hästen med som får mig att växa?
Jag jobbar med en kommunikation som inte enbart är kroppsspråk, utan omfamnar helheten. Vad jag tänker, vad jag känner, min sinnesstämning, min energi, min intuition, min intention. Hela jag måste få vara med, hela jag behöver vara medveten och närvarande. Först då kan jag nå hela hästen. Först då känner hästen igen sig i mig; när vi båda är autentiska.
Ju mer i kontakt med mig själv – hela mig – jag är, desto mer kan jag känna in från hästen. Vad hästen tänker, känner, hans sinnesstämning, energi, intuition, intention.
Men, det finns inte bara mitt sätt att göra det här på. Vi alla känner och upplever saker på olika sätt. Person A har lätt för att tänka i bilder och få in tankebilder från djur. Person B går på känsla och intuition, uppfattar energispår. Person C kommunicerar medialt via andliga guider. Person D pratar på och bara “säger det som kommer” , information som inte är formad av tanken först utan som fångas upp och ges ut i ord direkt. Person E gör detsamma men genom skrift. Person F bara är i nuet och bara gör, utan att alls sätta ord på informationen eller känslan.
Och så vidare och så vidare… Det finns inte en metod du måste lära dig. Det som finns, är ett autentiskt Du där under ytan, som du kan återfå kontakten med och vidareutveckla. Bli den bästa versionen av dig själv!

Vad kan Autentisk Hästkommunikation™ tillföra i ditt hästliv?
Jag har elever som rider dressyr, western, hoppning, akademiskt, islandshäst, elever som inte har någon inriktning, elever som inte rider alls, elever som tävlar, elever som själva är instruktörer och tränare…
Det finns en autentisk grund att finna i allt, om vi alltid utgår från relationen och den fysiska hållbarheten.

   

Om du bor i närheten, så prova gärna mig och mitt koncept på en lektion. Annars rekommenderar jag att gå med i Lina Zachas Onlineskola, eftersom du då får hela den filosofiska såväl som praktiska grunden i form av hemstudier, att sätta dig in i bit för bit och i lugn och ro känna in det väsentliga – Vad är autentiskt för Dig?
Klicka här för att läsa mer på hemsidan

Tags: No tags

5 Responses

Add a Comment

You must be logged in to post a comment