sonny

Hästens själ

Vi kan inte prata om en djupare kontakt med hästen, utan att beröra det själsliga, andliga, spirituella. Det är ord som en del människor har svårt för att greppa, eller som kommit att betyda något konstigt som inte handlar om en själv.  Det saknas självupplevda referenser. En del människor kanske finner den andliga aspekten av vår existens i en religion, men hästarna har ingen religion. Deras andlighet, den naturliga andligheten som jag vill belysa, bara är. Den andligheten har inga konstlade attribut, den är autentisk och oskiljaktig från livet.

Det är inte lätt att vara människa, ständigt omgivna av en artificiell värld som pockar på vår uppmärksamhet och distraherar oss från att vara närvarande i nuet. Motsatsen till vårt ständiga intag av mediebrus, måsten och stress, är mindfulness. Om vi börjar ägna oss åt fördjupad stillhet och varande, t.ex. genom meditation och yoga eller liknande träningsformer, så möter vi också vår andlighet. Inte utanför oss själva som något som är separerat från oss, utan i oss själva. Jag har inte träffat eller ens hört om någon, som ägnat sig åt regelbunden meditation en längre tid utan att ha upplevt sin andlighet, även bland de som tidigare inte haft några självupplevda referenser.

Till skillnad från de flesta andra faktorer i vår omgivning som gör sitt bästa för att öka vår stress och distraktion, så finns det någon som gör sitt bästa för att göra dig uppmärksam här och nu i stunden. Hästen.
När du släpper ut surret ur huvudet och blir medveten i nuet, når du inte bara din andlighet. Du når även hästen, för det är i det här tillståndet han har väntat på dig hela tiden. Det är här du är, när du blir ett med hästen och flow uppstår i ridningen. Det är här du är, när du känner hur hästen enkelt och precist följer din tanke utan minsta motstånd.

På mina kurser är inte att bli ett med hästen en utopi – det är där vi börjar, det är så vi skapar kontakt och autentisk kommunikation att bygga vidare på. Vill du vara med? Börja gärna med onlinekursen! Då får du hela teoridelen, diskussioner på nätet med mig och de andra deltagarna och en mycket god start till att börja själv.
Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.
Nästa startdag på onlinekursen är 26 Oktober. Vi ses!

Tags: No tags

6 Responses

Add a Comment

You must be logged in to post a comment