skratt

Hästar som stjäl pauser

Att hästen behöver vila för att tillgodogöra sig träningen är allmänt känt, men oftast uppmärksammas bara den längre vilan en eller två gånger om året samt en eller fler vilodagar i veckan.
Pauser under själva träningspasset är lika viktiga, och att förbise detta kan skapa problem och till och med konflikter mellan häst och ryttare.
Ofta möter jag hästar vars pausbehov inte blivit lyssnat på och tillgodosett, men där behovet varit så stort att hästen kommit på olika sätt att stjäla till sig pauser, exempelvis:

  • Hästen släpper koncentrationen och fixerar blicken på något ospecifikt långt bort
  • Stänger ute ryttaren mentalt
  • Låtsaskissar
  • Stannar återkommande för att klia sig
  • “tar slut” efter en stunds träning och blir oengagerad både fysiskt och psykiskt
  • Lackar ur och blir oregerlig.

Dessa hästar bedöms ofta som olydiga, lata, hårda eller svåra. Egentligen är det inte svårt alls. Hästen har bara förmedlat ett behov och en lösning på problemet.

Många ryttare tjatar för mycket och arbetar odynamiskt med samma energinivå för länge åt gången – ibland hela pass. Oftast tränar man dessutom på det som inte går, t.ex. på att få fram en seg häst eller mjukgöra stelheter.
Detta medför att träningen både blir ostimulerande och att hästen inte har möjlighet att ta till sig all information. (För att inte tala om det fysiska, med motstånd, mjölksyra etc)
Hästar har precis som människor ett korttidsminne, och hur länge vi kan behålla koncentrationen varierar mellan olika individer, ålder och även dagsform.
Så, sitter vi ett helt pass och bara tillför information med våra signaler utan avbrott, så är det omöjligt för hästen att ta in allt hela tiden.
Sådan träning medför ökade spänningar mentalt och fysiskt, och det var väl inte riktigt syftet med träningen?

Du kan enkelt styra om träningen till att bli motivationshöjande för din häst, genom att lägga in pauser. Det kan vara en stunds stillastående eller fri skritt. Bäst resultat får du om du använder pauserna som positiv förstärkning, direkt när hästen börjar försöka prestera minsta lilla bättre i den aktuella övningen. Ett försök i önskad riktning = en paus. Börja helt enkelt säga tack för varje försök du får från hästen, pausa en stund innan du ber igen.

Hästar som lätt blir slöa uppskattar arbetet om de får lön för mödan i form av paus och att de bara för att de rör på sig inte behöver fortsätta röra på sig tills de blir utmattade.
Hästar som lätt blir springiga och ogillar att stå still, börjar också uppskatta att stå still då rörelse innebär koncentrerat arbete och inte meningslöst springande.
Du som ryttare kommer att bli mer medveten om vad du faktiskt frågar efter, samt hur många upprepningar du gör. Med stor sannolikhet kommer dina pass att bli kortare, då du börjar få större och snabbare respons från hästen och jobbar mer koncist.
Och, hästar som varit tvungna att stjäla pauser kommer att sluta med det när de märker att de får pauser ändå. Detta i sig skapar en större tillit och förtroende till ryttaren och en förhöjd arbetsglädje.

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment