handb-

Det själsliga hästlivet

Hästen. Så symbolisk och konkret på samma gång. Å ena sidan en dröm, en eterisk varelse som väcker vår intuition och underlättar kontakten med vårt inre. Å andra sidan, ett nyttodjur i tidiga samhällsutvecklingen och ett sportredskap i modern tid. En vän du tränar fysiskt med, som uppfyller din önskan om tävling och framgång, som utmanar dig i dina djupaste rädslor och i slutänden lyfter fram både det bästa och det värsta i dig.

Hur olika människor ser på hästen kan tyckas motsägelsefullt. Att du antingen tillhör kategorin vars passion är träningen av och med hästen, eller kategorin som bara vill kommunicera telepatiskt med hästen medan han betar i hagen 24/7.
Jag har alltid strävat efter att vara brobyggaren mellan dessa båda ytterligheter. För mellan dessa olika synsätt har vi ändå Hästen och han anpassar sig till vilket liv du än ger honom. Frågan är inte vilken ytterlighet som är “rätt” utan huruvida vi vill anta utmaningen att finna balansen och glädjen någonstans på mitten. En mitt där vi är i kontakt med oss själva i vilan såväl som i träningen. En mitt där vi tränar fysiskt såväl som mentalt och emotionellt. En mitt där vi utgår från den själsliga kontakten med hästen och låter den manifesteras i en träning som är hållbar på alla plan. Så att vi får en vardag där både vi själva och hästen mår bra och känner oss tillfreds med vilka vi är, hur vi lever och vad vi gör.

Före upplysningen hugger du ved och bär vatten. Efter upplysningen hugger du ved och bär vatten. ”  – visdomsord från Buddismen

Tags: No tags

One Response

Add a Comment

You must be logged in to post a comment