titan

Att kommunicera är att läka varandra

Människor informerar och informerar, men de vet ingenting. De känner ingenting. De tror att de kommunicerar när de pratar och att de inte kommunicerar när de är tysta.
Gång på gång fördummas djur med ett “Tänk om de kunde prata / Tänk om de kunde berätta vad som är fel / Djur kan inte prata så vi kan aldrig få reda på vad de känner, tycker etc.”
Det är ju dock inte sant. Det är människan som har vuxit upp och stängt av de kommunikationskanaler vi har med oss från början, de riktiga kommunikationskanalerna, de som inte behöver ord och som inte behöver läras.
Som ett träd förmedlade en gång:
“Mänskligheten hade så mycket mer tro förut. Ni trodde på det ni gjorde. Ni visste vad tron gjorde med världen. Ni lät allting komma och gå för ni var en medveten del av det flödet. Det var inte ni och allt det andra. Ni var en medveten del av helheten. Nu är det inte ens ni som står utanför och ser på, ni har tvingat allt annat att stå utanför och se på er.”

Att kommunicera autentiskt med hela vårt väsen, hela vårt jag, genom varande, känsla, energi, tanke och handling, är en kommunikation där vi till fullo delar med oss av oss själva och till fullo öppnar vårt hjärta för den andre.
Djur gör detta, små barn gör detta och vuxna människor gör detta, om vi tillåter oss att minnas.
Det är en kommunikation som direkt inverkar läkande, för när vi är i kontakt med vårt sanna jag / vårt inre / vår själ, så vill vi bara väl. Och, vi ser varandra bortom alla fasader och försvar. Vi blir sedda, på riktigt och på djupet.
Ingenting kan vi dölja och ingenting vill vi dölja.
Att kommunicera autentiskt är att förenas. Vi kan fortfarande ha olika åsikter, men vi känner ändå en djup samhörighet. Vi är länkade hjärta till hjärta, själ till själ, och i den länkningen vill vi finna det bästa för helheten, inte för det egna egot.

Tags: No tags

3 Responses

Add a Comment

You must be logged in to post a comment