#10961
Lina Zacha
Keymaster

    Om det fungerar bra i boxen, så börja där. Repetera sedan precis utanför boxen. Sedan i boxen igen. När det fungerar utanför boxen, repetera utanför stallet. Sedan utanför boxen igen. På så vis jobbar du samman den plats som fungerar, med en “ny” plats, så att även den fungerar.
    Tänk dock på att inte tjata sönder det hela, träna kort och koncist. Låt träningen ta flera dagar, bygg på över tid. Umgås mycket med honom däremellan, träna på att bara vara tillsammans utan att “tänka träning”. Studera vad som får honom att trivas, hur hans trygghetsbehov ser ut och vad som intresserar/motiverar honom. Låt inte träningen kretsa kring vad han ska göra/lyda dig, utan på vad du kan göra för honom.