Hästens Autentiska Visdom är den första kursen i en serie om Autentisk Hästkommunikation och lägger grunden för all vidare kommunikation, samspel och träning. Öppna upp för ökad medvetenhet och känsla, inåt och utåt.  Kom närmare hästarna på ett existentiellt plan och se vad de kan visa oss om samspel, närvaro, orsak och verkan, varande och balans.

 

.

Anmäl dig